ക്രിയാറ്റിൻ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവ പുറന്തള്ളപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. നിങ്ങളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ വളരെ കൂടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്.. അപ്പോൾ ഇത് രക്തത്തിൽ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.

   

എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ കൂടുന്നത് എന്നും അതായത് അതിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവ കൂടിയാൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവ കൂടാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലും ഭക്ഷണരീതികളിലും ശ്രദ്ധിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ക്രിയാറ്റിൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം..

പൊതുവേ ക്രിയാറ്റിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിലുകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ്.. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്.. നമ്മൾ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് വിഘടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ യൂറിക് ആസിഡ് അതുപോലെതന്നെ ഈ ക്രിയാറ്റിനിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റും.

ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലൂടെ ആണ്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഇവ ശരീരത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടാതെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടും.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….