മലാശയ ക്യാൻസറുകളും വൻകുടൽ ക്യാൻസറുകളും.. കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും..

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. അതായത് വൻകുടലിലും അതുപോലെതന്നെ മലാശയത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ പുരുഷന്മാരിൽ …

എല്ലാ നടു വേദനകളെയും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയരുത്.. നടുവേദന വരുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളും നടുവേദനയ്ക്കുള്ള നൂതന ചികിത്സ മാർഗ്ഗങ്ങളും..

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. അതായത് നടുവേദന എന്ന ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് …

തൈറോയ്ഡ് എന്ന പ്രശ്നം മരുന്നുകളും സർജറികളും ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും ഗുണപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ.. വിശദമായി അറിയുക..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. അതായത് ഇന്ന് പലരെയും ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് തൈറോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്.. തൈറോഡ് രോഗം മരുന്നുകൾ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ …

തലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ.. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. അതായത് അലോപ്പേഷ്യ ഏരിയെറ്റ എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.. പൊതുവേ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നത്.. ഏരിയറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ …

ആഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും പോലും ലഭിക്കാത്ത ന്യൂട്രീഷൻസ്.. ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായി വേണ്ട ന്യൂട്രിഷ്യൻസ് ഏതെല്ലാം..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ പല ന്യൂട്രീഷൻസിന്റെയും അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ …

പരസ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ.. ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യകരമായി മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ..

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. ഇന്ന് ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അസുഖത്തിന് ആയിട്ടുള്ള പരിഹാരം മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്.. ഇതിൽനിന്നുള്ള അവർക്ക് വരുമാനം എന്നു പറയുന്നത് വളരെയധികം …