മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമിത ന്യൂട്രിഷൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ.. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

ഫാറ്റിലിവർ പിസിഒഡി.. പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം.. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ.. അമിതവണ്ണം കൂർക്കംവലി ഇതെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സുലഭമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖം.. ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമിത ന്യൂട്രിഷൻ തന്നെയാണ്.. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ആഹാരം അകത്തുചെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അമിത പോഷകം എന്ന് തന്നെ അതിനെ പറയാം..

ഇത് കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക.. അതിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഉണ്ട്.. ഈ അമിതമായുള്ള പോഷക മാറ്റുക.. പകരം കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് ഡയറ്റിലേക്ക് മാറുക.. അതായത് ഒരു നമ്മളെ ആയിരം കാലറി ഊർജ്ജമാണ് ആവശ്യമായി വരിക.. നമ്മളെപ്പോലെ കഠിന ജോലികൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ആണെങ്കിലും ഉം ആയിരം കാലറി കുറച്ചു മതിയാകും.. ഈ ആയിരം കാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് അല്ലെങ്കിൽ ചായ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് കഴിക്കുമ്പോൾതന്നെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്..

അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ രണ്ടു ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻറെ കൂടെ ജാം.. വെണ്ണ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ അതിനേ ക്കാളും കൂടുതലാവും.. എങ്ങനെ കാലറി കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി ലോ കാലറി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വയർ ഫുൾ ആക്കി.. വിശപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വയറുനിറയെ കഴിക്കും.. രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം അതായത് രുചിക്ക് പുറമേ പോകാതെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നല്ല ആഹാരശീലങ്ങൾ ഇലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *