വെരിക്കോസ് വെയിൻ പൂർണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ.. ഇവ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇനി വെരിക്കോസ് വെയിൻ ജീവിതത്തിൽ വരില്ല..

വെരിക്കോസ് വെയിൻ വളരെയധികം ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്നത്.. ഇത് വ്രണങ്ങൾ ആയി ചൊറിച്ചിൽ ആയി പലതരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ മുകളിലെത്തി.. മനുഷ്യൻ ആകെപ്പാടെ ഭക്ഷണം കെട്ടുപോകുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ്.. നമ്മുടെ കാലുകളിലെ ഞരമ്പുകൾ പ്രധാനമായി ഹൃദയത്തിലേക്ക് അശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത് വെയിൽസിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കി അവിടുത്തെ വാൽവുകൾ ഇലേക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് .

പലപ്പോഴും ഡയബറ്റിക് ആൾക്കാർക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.. ചായ അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട അടിക്കുക.. നിന്നുകൊണ്ട് ക്ലാസിൽ അധ്യാപനം നടത്തുന്ന ടീച്ചർമാർക്ക്.. ബാർബർ മാർക്ക് തുടങ്ങി ഒരുപാട് സമയം നിന്നുകൊണ്ട് ജോലിചെയ്യുന്ന സർജന്മാർക്ക് വരെ ഈ പറയുന്ന വെരിക്കോസ് വെയിൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം.. അതിനെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുന്ന ചില ഫാക്ടർസ് കൂടിയുണ്ട്.. അതിൻറെ കൂടെ ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും.. ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു പല അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ഉം കൂടുതൽ ആക്കാം..

ഒരു പ്രമേഹരോഗി സ്വന്തം പാദം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ മുഖം സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് തമാശയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഒരു ചെറിയ കുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാടുകൾ എല്ലാം വലിയ രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കും.. നമ്മുടെ ഈ വാൽവുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആണ് ഒരു വഴിയിലൂടെ മാത്രം ബ്ലഡ് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത്.. അവിടെ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ