വിവസ്ത്രരായി കിടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്

ഉറക്കത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങുന്നത് ശരീരത്തിലെ കലോറി കുറയ്ക്കാൻ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായി ഉറക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. രാത്രിയിലെ ഉറക്ക ശയ്യയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയകരമായി നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അതിലൂടെ സാധിക്കും. മതിയായ ഉറക്കം കിട്ടാത്ത ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും.

ഒരു ഹോർമോൺ ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതുമൂലം നമുക്ക് അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെവേഗം ഉറക്കത്തിൽ വഴുതി വീഴുന്നതിനും കലോറിയെ ലയിപ്പിക്കാൻ ഉം ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിനാൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കിടപ്പുമുറിയിൽ വെളിച്ചം ഒന്നുംതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. അതല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രകാശമുള്ള റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങരുത്. 7 മണിക്കൂർ മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ കിടന്നുറങ്ങണം എന്നാണ് ശുപാർശ ചെയ്യാറുള്ളത്. കാരണം പകൽസമയത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ധാരാളം കലോറി ദഹിപ്പിച്ച് കളയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അവരുടെ ക്ഷീണിതരായ സഹപ്രവർത്തകരിൽ അവരെക്കാൾ 5% ഊർജ്ജ വിനിയോഗം നടക്കുന്നു എന്ന ഒരു പഠനം വെളിവാക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കലോറി ഇവരിൽ ദഹിച്ചു കഴിയും. ഇൻസുലിൻ ഓട് ഉള്ള വലിയ കോശത്തിന് പ്രതികരണം ഉറക്കത്തിന് അഭാവം കാരണമായി കുറയുമെന്ന് മറ്റൊരു ഗവേഷണം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഉണ്ട്. ഉറങ്ങുന്ന സമയം ശരീരം നല്ല രീതിയിൽ വിശ്രമത്തിന് സമയത്തിൽ ആണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.