അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ ഇരട്ടി ദോഷം കിട്ടും…

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ സർവ്വ വ്യാപിയാണ് എന്നുള്ളത്.. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവത് ചൈതന്യം മൂർത്തി ഭാവത്തിൽ വിളങ്ങുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്.. അനുകൂല ഊർജ്ജങ്ങൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ചില ചിട്ടകളെല്ലാം വളരെ നിർബന്ധമായി പാലിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട്.. ഭക്തിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ആവണം ഓരോ ക്ഷേത്രദർശനങ്ങളും നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്.. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുമ്പോൾ നിർബന്ധമായി നമ്മൾ പാലിച്ചു പോരേണ്ട ചില മര്യാദകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചിട്ടകൾ ഉണ്ട്..

അത്തരം ചിട്ടകൾ ഏതൊക്കെയാണ്.. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ഷേത്രദർശനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ തെറ്റിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇരട്ടി ദോഷം വാങ്ങിക്കുന്നതു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.. പലരും ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഓടി കയറി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തൊഴുതി ഇറങ്ങിവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്..

അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തു പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ബാഗും മറ്റു സാധനങ്ങളും ഒക്കെയായി അമ്പലത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു രീതിയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്.. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം മാറണം.. നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ മിനിമം വെച്ച് പുലർത്തേണ്ട ചില മര്യാദകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിട്ടകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദേവനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം..

ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ചു പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല അതായത് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോട് കൂടി ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് വേണം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ.. ഒരിക്കലും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അലക്കാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും ധരിച്ചു കൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകരുത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *