കിഡ്നി രോഗത്തിൻറെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം.. ഇതു വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ത്.. ഇതിനുള്ള ചികിത്സകളും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും എന്തെല്ലാം.. വിശദമായി അറിയുക..

മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജന അവയവങ്ങൾ ആണ് വൃക്കകൾ.. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ജോഡി വൃക്കകൾ ആണ് ഉള്ളത്.. ഉദരത്തിന് അകത്തു നട്ടെല്ലിന് ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 150 ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ട്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുക എന്നതാണ് വൃക്കകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം.. ഇതു കൂടാതെ രക്തസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കുകയും.. ശരീരത്തിലെ അമ്ലം അതുപോലെ മറ്റുള്ള ലവണങ്ങളുടെയും അളവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.. രക്തത്തിൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്നു..

എല്ലുകൾക്ക് ശക്തി നല്കുന്ന ജീവകം വിറ്റാമിൻ ഡി സജീവ രൂപത്തിലാക്കുക എന്നതാണ് വൃക്കകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം.. വൃക്കകൾക്ക് സ്തംഭനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിലച്ചു പോകുന്നു.. ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് മുഖത്തും കാലുകളിലും നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു.. അതുപോലെ വിശപ്പില്ലായ്മ.. ശർദ്ദി ക്ഷീണം.. എന്നീ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു.. ഇതുകൂടാതെ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ വൃക്ക രോഗത്തിൻറെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ്..

വൃക്ക രോഗം ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണക്രമം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്.. കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്കു ശേഷം ഈ വൃക്കകളുടെ രോഗം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്കസ്തംഭനം അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ക ഫെയിലിയർ എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങും.. വൃക്കസ്തംഭനം രണ്ടുതരത്തിലുണ്ട് താൽക്കാലിക വൃക്കസ്തംഭനം.. എന്നുപറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്കസ്തംഭനം ആണ് താൽക്കാലികമായ വൃക്കസ്തംഭനം.. ഇതിൻറെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ അണുബാധ.. പലതരം ഇൻഫെക്ഷൻ സ്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *