എന്താണ് മലേഷ്യ കാൻസർ.. ഇതിൻറെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം.. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്.. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും.. വിശദമായി അറിയുക..

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കുടലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസർ അഥവാ മലാശയ ക്യാൻസർ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ്.. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വളരെയധികം ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ.. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി നമുക്കുണ്ടാകും.. അതേപോലെതന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായി അവഗണിക്കുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് മലത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് കാണുമ്പോൾ അത് പൈൽസ് ആണ് എന്ന് കരുതി അതിന് അവഗണിക്കുക.. എങ്ങനെ അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മലേഷ്യ ക്യാൻസറുകൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്..

നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം.. പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ആണ്.. ഇത് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ബ്ലീഡിങ് ആവാം.. പലപ്പോഴും രോഗികൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് പൈൽസ് അസുഖമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ്.. പലപ്പോഴും രോഗികൾ അവർ തന്നെ സ്വയം രോഗനിർണയം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.. ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് പൈൽസ് രോഗം കാരണമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്.. അത് വെറുമൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്..

അത് ശരിയായ സംഗതിയല്ല.. ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.. മലം പോകുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവിടം പൊട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണം ആവാം.. ഫിഷർ രോഗം കൊണ്ടാവാം അതുപോലെ പൈൽസ് കൊണ്ടാവാം.. അതുപോലെ കുടലിനകത്ത് ചെറിയ കുമിളകൾ ഉണ്ടാവാം.. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ് വരാം.. എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗിക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ വിശദമായി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം.. ആദ്യം കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തി അത് കണ്ടുപിടിക്കണം.. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം രോഗം നിർണയം നടത്തി ചികിത്സിക്കരുത്.. ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വാഭാവികമായും അടുത്തുള്ള നല്ലൊരു സർജനെ പോയി കാണിക്കണം..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *