മേൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒന്നും വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും സൂക്ഷിക്കരുത്.. കഷ്ടകാലങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വിട്ടൊഴിയില്ല…

ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചില വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും വെക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ ഒരുതരം നെഗറ്റീവ് എനർജികളാണ് അത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്.. അതുപോലെ ഇത്തരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതും മൂലം പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള കലഹങ്ങൾ അനാവശ്യമായ കലഹങ്ങൾ അതുപോലെ ഐശ്വര്യമില്ലായ്മ ആളുകൾക്ക് അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങളും.. അങ്ങനെ വീട്ടിലെ യാതൊരു അവസ്ഥയിലും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഇല്ലാതെ പോവുക..

അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം വസ്തുക്കളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടിൻറെ ആ ഒരു സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷം നശിക്കുകയാണ് ഇതുവഴി ചെയ്യുന്നത്.. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്.. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് വക്ക് പൊട്ടിയ പാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി ഉടഞ്ഞുപോയ ക്ലാസുകൾ ഇത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പി ക്ലാസുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ പാത്രങ്ങളുണ്ട്..

ചെറിയ ഒരു പൊട്ടൽ വന്ന പാത്രങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്.. നമുക്കറിയാം സ്റ്റീലിന്റെ ക്ലാസുകൾ എല്ലാം കുറച്ച് കാലപ്പഴക്കം ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻറെ വക്കുകൾ എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് കാണാം.. അങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും നമ്മൾ അത് കുറേക്കാലം കൂടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.. അങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ക്ലാസുകൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.. ചെറിയ പൊട്ടൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഉപേക്ഷിക്കുക പുതിയ പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.. ഇത്തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളാണ് വന്നുചേരുന്നത്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *