ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ സാധ്യത എങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം.. ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ ആർക്കെല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്..

ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ്.. സ്തനാർബുദം അഥവാ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ.. ഓരോ സ്ത്രീയും ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസറിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ബോധവതികൾ ആവേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്.. കാരണം എന്തെന്നാൽ ബ്രസ്റ്റ് കാൻസറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻറെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ പൂർണമായും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ്..

അപ്പോൾ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ.. അതു വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.. അതിനുള്ള പ്രധാന ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് സംസാരിക്കാം.. ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റിസ്ക് ഫാക്ടർസിനെ കുറിച്ചാണ്.. ചില റിസ്ക് ഫാക്ടർസ് ഉണ്ടായാൽ ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.. ഒന്നാമത്തേതാ ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ ജനറ്റിക് ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പൻഡ് ചെയ്താണ്.. ഒരു 5% മുതൽ 10% വരെ ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ ജനറ്റിക് ഫാക്ടറുകളിലൂടെ വരാം അതായത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അമ്മമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങന്മാർക്ക് ഇത്തരം അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാമിലിയിൽ ഉള്ള മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അഞ്ചു മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ ആണ്..

രണ്ടാമത്തേത് 50 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്.. പിന്നെ കാണുന്നത് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നൽകാത്ത അമ്മമാർക്ക് ആണ്.. രണ്ടു വയസ്സുവരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീഡിങ് നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ വരുന്നത് പ്രിവന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.. അതുപോലെ അമ്മമാർ ആവാത്ത സ്ത്രീകളിലും ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.. അതുപോലെ ഗർഭനിരോധനം ഗുളികകൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലും ഇത്തരം അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *