വയസ്സ് ഏറെ ആയിട്ടും പുരുഷന്മാരിൽ താടിയും മീശയും വളരാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.. ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം വിശദമായി അറിയുക..

ചെറുപ്പക്കാരായ പുരുഷന്മാരെയും ആൺകുട്ടികളെയും വളരെയധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് രോമം കൃത്യമായി ഉണ്ടാകുന്നില്ല.. അതുപോലെ മസിൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല.. ശരീരത്തിന് ഒരു പുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല.. ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഉദ്ധാരണ കുറവും അതുപോലെ ശീക്ര സ്കലനവും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം.. ലൈംഗിക പരമായ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം അവർ തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കുന്നു.. അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നു.. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വളരെയധികം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ്.. പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ അതുപോലെ സ്റ്റിറോയ്ഡുകൾ എല്ലാം ഇതുകാരണം ആകാറുണ്ട്..

ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു വലിയ കാരണമായി നിൽക്കുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആവശ്യത്തിന് അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ്.. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ പുരുഷ ഹോർമോൺ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ.. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെക്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി.. രോമവളർച്ച ഉണ്ടാകുവാനും.. മീശയും താടിയും വളരാനും അതുപോലെ മസിൽ വയ്ക്കാനും വേണ്ടിയൊക്കെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ് ഒരു വലിയ അതിൻറെ പ്രധാന കാതൽ ആയിട്ടുള്ള ഘടകം..

അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അളവ് നോർമൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.. 300 മുതൽ ആയിരം നാനോ ഗ്രാം വരെയാണ് ഒരു പുരുഷനിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് വേണ്ട ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അളവ്.. അത് നമുക്ക് ഏത് ലാബുകളിൽ വേണമെങ്കിലും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പരിശോധിച്ചു നോക്കാം.. അത് ഏകദേശം 600 രൂപ വില വരുന്ന ടെസ്റ്റാണ്.. ഇത്തരം വല്ല ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്തു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളൂ.. മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അങ്സൈറ്റ് ഇതുതന്നെ ഈ പറയുന്ന ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ഉദ്ധാരണക്കുറവ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്..