മുട്ട് വേദന വരാതെ നമുക്കെങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാം.. മുട്ടുവേദന ഉള്ളവർക്ക് അത് പൂർണ്ണമായും മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ.. വിശദമായി അറിയുക..

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മുട്ടുവേദനയെ കുറിച്ചാണ്.. മുട്ടുവേദന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് വരാം.. ഇത് പല പ്രായക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവാം.. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്.. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിവന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായും സംസാരിക്കുന്നത്.. മുട്ടുവേദന ചെറിയ കുട്ടികളിൽ തുടങ്ങി മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ വരാം..

കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പൊതുവേ മുട്ടുവേദന വരുന്നത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഗ്രോത്ത് പെയിൻ ആണ്.. അധികം ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല.. അവർക്ക് ബേസിക്കലി രാത്രി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വേദന വരുന്നത്..

ആക്ടിവിറ്റി സമയത്ത് അവർക്ക് വേദന പൊതുവേ കുറവായിരിക്കും.. അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക.. അതിന് ചെറിയ മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത മസാജ് ചെയ്താൽ മതിയാകും.. ഇനി കുറച്ചുകൂടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളാണ്.. അതിന് കൂടുതലും റസ്റ്റ് എടുത്ത് കുറച്ചു മരുന്നുകൾ മാത്രം മതിയാകും.. അതുപോലെ കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ കൂടി വേണ്ടിവരും..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *