ശരീരം ആകെ മൊത്തം വേദന ഉള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തീർച്ചയായും അറിയാതെ പോകരുത്.. ഫൈബ്രോമയാള്ജിയ എന്ന രോഗവും അതിൻറെ കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും..

ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ദേഹത്ത് മൊത്തം കഴപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേദന ആണ്.. കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം മുതൽ നടുവ് വരെ കഴപ്പ് വരുന്നു.. ശരീരം മൊത്തം വേദനയാണ് ഡോക്ടർ ഇതാണ് അവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം.. ഈ അസുഖം തുടങ്ങി നാലഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്.. ഇ വിടെ കാണിക്കാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് എക്സ്-റേ കാണും.. അല്ലെങ്കിൽ എംആർഐ കാണും.. കുറേ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കാണും.. പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ അസുഖങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കും.. ദേഹം മൊത്തം വേദന കഴപ്പ് തരിപ്പ്..

അതുപോലെ ഉറക്കക്കുറവ്.. ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നോർമലാണ്.. വരുമ്പോൾ തന്നെ രോഗികൾക്ക് വളരെ ഡിപ്രസ്സ് ആയിരിക്കും.. കാരണം ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടും ഇതെല്ലാം നോർമൽ ആണ് എന്നിട്ടും എൻ്റെ വേദനകൾ മാറുന്നില്ല.. അപ്പോൾ ഈ അസുഖമാണ് പലപ്പോഴും ഫൈബ്രോമയോളജിയ എന്ന് പറയുന്നത്.. അതിനെ മലയാളത്തിൽ പേശിവാദം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്.. എന്നാലും ഫൈബ്രോമയാൾജിയ എന്നാണ് ഇതിൻറെ സയൻറിഫിക് ആയ പേര്.. എന്താണ് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ..

എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ.. ഇത് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക.. ഈ ഫൈബ്രോമയാൾജിയ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്.. ഒരു 15 വയസ്സു മുതൽ 50 വയസ്സുവരെ ഉള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്.. ഇവിടെ ലക്ഷണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വേദനകൾ ആണ്..