ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻറെ ആരോഗ്യത്തിനായി നൽകേണ്ട പ്രധാന ഭക്ഷണ രീതികൾ.. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

പ്രധാന ഒരു വിഷയം എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ച.. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ആ കുഞ്ഞിൻറെ തലച്ചോറ് 10 സെൻറീമീറ്റർ ആണ് വളരുന്നത്.. പിന്നത്തെ വർഷം മൂന്ന് സെൻറീമീറ്റർ ഉം.. ഒരു മൂന്ന് വയസ ആകുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിൻറെ വളർച്ച കമ്പ്ലീറ്റ് ആവും.. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ തല വളരുന്നു ള്ളൂ ആറു വയസ്സുവരെ.. നമ്മുടെ തല അതിനുശേഷം വളരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല.. തലയുടെ അകത്ത് തലച്ചോറാണ് വളരുന്നത്.. കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ചെല്ലേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ആണ്..

ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസം കൃത്യമായി അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കൊടുത്ത് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിൻറെ ബുദ്ധിവികാസത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുമാത്രം മതി വേറൊരു ഭക്ഷണവും ആവശ്യമില്ല.. കുഞ്ഞ് മെല്ലെ കഴുത്ത് ഉറച്ച കമിഴ്ന്ന് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് നമുക്ക് മറ്റ് ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കാം..

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം അന്നജം ആണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്.. പക്ഷേ പ്രോട്ടീൻ കൂടി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ കൊറോണ വന്നതിനുശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം വളരെ നീണ്ടു പോകുന്നു.. ചോറും അതുപോലെതന്നെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് ശരിക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല.. ഒരു വയസ്സ് ആകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം.. അതുപോലെതന്നെ മസാല രുചിക്കൂട്ടുകൾ എല്ലാം കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം..

ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക.. ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് രാഗി.. സൂചിഗോതമ്പ്.. എന്നിവ കൊടുക്കാം.. തുടർന്ന് ഏഴാം മാസത്തിൽ പച്ചക്കറികൾ കൊടുക്കാം.. പഴവർഗങ്ങൾ പരിപ്പ് കടല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കാം.. അതുപോലെ തൈര് മോര് എന്നിവയും കൊടുക്കാം.. എട്ടാം മാസത്തിൽ കുഞ്ഞിന് മീൻ കൊടുക്കാം.. പലരും ഒരു വയസ്സ് കഴിയാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മീൻ കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എട്ടാം മാസത്തിൽ കുഞ്ഞിന് മീൻ കൊടുക്കാം..