കുട്ടികളിലെ മൊബൈൽ ഫോണിൻറെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം…

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. അതായത് കുട്ടികളിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് എങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആണ്.. സാധാരണയായിട്ട് ഇതിന്റെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും ഉള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ശാരീരികമായിട്ട്.     ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം.. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്.. അമിതമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങളെ […]

കുട്ടികളിലെ മൊബൈൽ ഫോണിൻറെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം… Read More »

എല്ലാവർക്കും ഓരോ കാര്യത്തോട് ഓരോ വീക്ക്നെസ്സ് ഉണ്ടാവും.. എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ വീക്ക്നെസ്സ് എന്താണെന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും…

നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തോട് ഒരു വീക്ക്നെസ്സ് എന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും.. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളോടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ഡ്രസ്സുകളോട് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ യാത്രകളോട് ആയിരിക്കാം.. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും.. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ.     ഒരു സ്ത്രീക്ക് സെക്സിനോട് ഉണ്ടായ കഥയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു കഥ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്ന

എല്ലാവർക്കും ഓരോ കാര്യത്തോട് ഓരോ വീക്ക്നെസ്സ് ഉണ്ടാവും.. എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ വീക്ക്നെസ്സ് എന്താണെന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും… Read More »

ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ ദിവസങ്ങളോളം സൂക്ഷിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. ഇന്ന് നമ്മുടെ തിരക്കേറിയ ജീവിതരീതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്.. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കാറുണ്ട്.. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം..     നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആളുകളിൽ വരെ അസിഡിറ്റി

ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ ദിവസങ്ങളോളം സൂക്ഷിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം.. Read More »

എത്രകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള മുടികൊഴിച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പൂർണമായും പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോം റെമഡീസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത്.. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്താണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്നും അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിഹരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ.     ഇതിനെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ്

എത്രകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള മുടികൊഴിച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പൂർണമായും പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോം റെമഡീസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം… Read More »

ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. ഒരുപാട് ആളുകളെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് പറയാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡോക്ടർ എൻറെ ശരീരത്തിൻറെ ഏത് ഭാഗത്ത് തൊട്ടാലും എനിക്ക് കഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ളത്.. പല അമ്മമാരും പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ മക്കൾ വന്നു വെറുതെ ഒന്ന് എന്നെ തൊട്ടാൽ പോലും വെറുതെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു..     അവർ മെല്ലെയാണ് തൊടുന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ കൈ തന്നെ പറിച്ചെടുക്കുന്നത്

ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം… Read More »

തന്റെ ഭാര്യയെ അതി ക്രൂ.രമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയ ഭർത്താവിന് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ പ്രകാസം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ രാധ എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു.. തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയുള്ള മോഹൻ എന്നുള്ള ആളെയാണ് ഇവൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്.. 8 ഏക്കർ സ്ഥലം അതുപോലെ 50 പവൻ 30 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെ സ്ത്രീധനം കൊടുത്തിട്ടാണ് രാധ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഈ മോ ഹന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത്.. ഇവർ രണ്ടുപേരും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയറായിരുന്നു..     കല്യാണശേഷം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയി.. അവിടെയുള്ള ഒരു ഐടി കമ്പനിയിലാണ് രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്..

തന്റെ ഭാര്യയെ അതി ക്രൂ.രമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയ ഭർത്താവിന് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ… Read More »