പൂജയ്ക്ക് വെക്കുന്ന കിണ്ടിയിലെ ജലത്തിൻറെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം…

നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്.. വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിലവിളക്കി നോടൊപ്പം ഒരു കിണ്ടിയും അതിൽ നിറയെ ജലം അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥവും നമ്മൾ വയ്ക്കാറുണ്ട്.. ഇങ്ങനെ വിളക്കിന്റെ കൂടെ വയ്ക്കുന്ന ജലത്തിൻറെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാത്തവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും.. ഏതൊരു വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചാലും ഇതിൻറെയും ഒരു മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടാവില്ല.. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് മുറ്റത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കളയാറുണ്ട്.. അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെടിയുടെ താഴെ ഒഴിച്ചു […]

പൂജയ്ക്ക് വെക്കുന്ന കിണ്ടിയിലെ ജലത്തിൻറെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം… Read More »

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ക്ഷേത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി വഴിപാട്…

ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം.. ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ആയിരിക്കും.. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സഫലമായി കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉഗ്രൻ വഴിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്.. ഒരുപക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ ഇടയായതും അതുപോലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇടയായതും ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്.     എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല.. ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ വല്ലാതെ

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ക്ഷേത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി വഴിപാട്… Read More »

ഏക നക്ഷത്ര യോഗവും ഏക നക്ഷത്ര ദോഷവും ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാം…

ഒരേ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടോ.. ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഒരേ നാളുകളിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ജ്യോതിഷ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്.. അതായത് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഒരേ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏക നക്ഷത്രം യോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏക നക്ഷത്ര ദോഷം എന്നൊക്കെ ഇതിനെ പറയാറുണ്ട്.. അതായത് ഒരേ .     നാളിൽ ജനിച്ചവർ ഒരു

ഏക നക്ഷത്ര യോഗവും ഏക നക്ഷത്ര ദോഷവും ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാം… Read More »

പക്ഷി ശാസ്ത്രപ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ…

ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ.. പക്ഷി ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ്.. മിഥുനം മാസമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേവിയെ നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം.. തമിഴ് ജ്യോതിഷത്തിലും പല പ്രവചനത്തിനും പക്ഷി ശാസ്ത്രത്തിന് വലിയ പങ്ക് ആണ് ഉള്ളത്.. പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ എല്ലാം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അഞ്ച് പക്ഷികളാണ് മനുഷ്യനെ എല്ലാ രീതിയിലും സ്വാധീനിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു…     പക്ഷിക്കൂട്ടിൽ അടച്ച തത്തയെ കൊണ്ട് കടലാസ് തുണ്ടുകൾ കൊത്തിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിനെ

പക്ഷി ശാസ്ത്രപ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ… Read More »

മിഥുനം മാസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടിവരുന്ന ഭാഗ്യശാലികളായ നക്ഷത്രക്കാർ…

നാളെ ജൂൺ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ്.. ശനിയാഴ്ച കൂടിയാണ്.. മിഥുനം മാസം ഒന്നാം തീയതി ഈ നക്ഷത്രക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു മാസക്കാലം വളരെ വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് വന്നുചേരാൻ പോകുന്നത്.. സൂര്യൻ ഇടവ രാശിയിൽ നിന്നും മിഥുനത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിന്യാസത്തോടുകൂടി ആണ്.. ഈ സമയത്ത് ചൊവ്വ മേടം രാശിയിലും വ്യാഴം ഇടവം രാശിയിലും ശുക്രൻ ഗുളികൻ മിഥുനം രാശിയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.. .     ജ്യോതിഷപരമായി ഈ സംക്രമണം

മിഥുനം മാസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടിവരുന്ന ഭാഗ്യശാലികളായ നക്ഷത്രക്കാർ… Read More »

നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ നിന്നും കരകയറാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ…

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ നിന്നും സമ്പന്നതയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക ആണ് കുറച്ചു നക്ഷത്രക്കാർ.. ജീവിതത്തിലെ സ്വന്തം വരുമാനം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇവർക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്.. ഒരുപാട് നന്മകളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്.. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.. നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് മകീരം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് നല്ലകാലം തുടങ്ങുകയാണ്…     വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചെലവുകൾ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വരുമാനത്തിന് ഒത്ത് മുന്നോട്ടു പോകുവാനും

നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ നിന്നും കരകയറാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ… Read More »