പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വരുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങളും അവയുടെ കാരണങ്ങളും.. ഇവയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ…

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥികൾ.. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ.. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ.. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്.. ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും…

അരിയാഹാരം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നിത്യ രോഗി ആക്കുമോ.. അരിയാഹാരത്തിന് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ..…

പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ ക്രമം എങ്ങനെയായിരിക്കണം.. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം അരി ആഹാരങ്ങളുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട്.. ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അരികുട്ടന്മാരും അരി…

ഫിഷർ രോഗം എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം.. പൈൽസും, ഫിഷർ ഫിസ്റ്റുല എന്നീ രോഗങ്ങൾ…

മലദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മലം അധികമായി കട്ടിയായി പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മലം അധികം തവണകളായി ഇളകി പോകുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടലാണ് ഈ ഏണൽ ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത്.. മലദ്വാരത്തെ ആശ്രയിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ…

കരളിൻറെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ.. കരൾ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ.. കരൾ…

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 19 ലോക കരൾ ദിനം.. ഈ വർഷത്തെ കരൾ ദിനത്തിൻറെ ആശയം കരൾ രോഗത്തെ ചെറുക്കൂ.. കരളിൻറെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കു.. എന്നാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ കരളിൻറെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം…

ആർത്തവ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം.. ക്രമം തെറ്റിയുള്ള ആർത്തവത്തിന്റെ പ്രധാന…

നമ്മുടെ ആർത്തവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രമത്തിൽ ആക്കേണ്ടത്.. ഏതാണ് നോർമൽ ആർത്തവത്തിന്റെ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ്.. ആർത്തവ സമയത്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുമോ..…

ഒരു സർജറി പോലുമില്ലാതെ പൈൽസ് എന്ന രോഗം സുഖപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള പുതിയ ഒരു മാർഗ്ഗം.. ഒരു മുറിവു…

നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും അതായത് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും 50 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന ആളുകളിൽ ജീവിതത്തിൻറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആണ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം.. അതിനു പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ…