ദിവസവും കുളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇതാണ്…

ജീവിതത്തിൽ ശുചിത്വത്തിന് നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണ്.. ഒരു ആത്മാവിന് ഒരു മനുഷ്യശരീരം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുൻജന്മ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാണ്.. ഈ ശരീരം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ യഥാസമയത്ത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം എടുത്തത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മളാൽ സാധിക്കുന്നതും ആണ്.. ദീർഘായുസ്സോടുകൂടി സുഖമരണം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ യോഗം ഇതിലൂടെ വന്നു ചേരും…     എന്ന് ആത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരം വാസയോഗ്യം അല്ലാതെ ആകുന്നുവോ അന്ന് […]

ദിവസവും കുളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇതാണ്… Read More »

വിവാഹിതയായ ഓരോ സ്ത്രീയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട താലിയുടെ മഹത്വങ്ങൾ…

ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധത്തിൻറെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഒരു ബന്ധമാണ് താലി എന്ന് പറയുന്നത്.. ഒരു അടയാളത്തേക്കാൾ ഉപരി പ്രകൃതി പുരുഷ സംഗമമാണ് പ്രകൃതി പുരുഷ സങ്കല്പമാണ് താലി എന്ന് പറയുന്നത്.. എന്താണ് പ്രകൃതിയും പുരുഷനും.. പ്രകൃതി എന്നു പറയുന്നത് ശക്തിയാണ് ശക്തി സ്വരൂപിണി ആണ്.. പ്രകൃതിയുടെ പരമാത്മാവാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ പരമാത്മാവായ പുരുഷനും ശക്തിസ്വരൂപിണി ആയ സ്ത്രീയും ഒന്ന് ചേരുന്ന ഒരു സംഗമ സ്ഥാനമാണ് താലി എന്നു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.     താലിയെ

വിവാഹിതയായ ഓരോ സ്ത്രീയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട താലിയുടെ മഹത്വങ്ങൾ… Read More »

വീട്ടിൽ പൂച്ചയെ വളർത്തുന്നവർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം അറിയാതെ പോകരുത്…

പൂച്ചയെ കേവലം ഒരു വളർത്തും മൃഗം മാത്രമായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല.. അത് പറയാൻ കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പൂച്ചയെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത്.. ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാത്രം കാര്യമല്ല.. ലോകം മുഴുവനും ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്.. ഈയൊരു നിമിഷം എൻറെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് ഒരു പൂജയ്ക്കായി പോയപ്പോൾ ഏകദേശം 17 ദിവസം എനിക്ക് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടിവന്നു.. അന്ന് ഞാൻ എൻറെ സ്പോൺസറിന്റെ വീട്ടിൽ ആണ് താമസിച്ചത്…    

വീട്ടിൽ പൂച്ചയെ വളർത്തുന്നവർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം അറിയാതെ പോകരുത്… Read More »

കിരീടം വെക്കാതെ തന്നെ രാജാവിനെ പോലെ വാഴാൻ യോഗം ലഭിച്ച ഭാഗ്യശാലികളായ നക്ഷത്രക്കാർ…

ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ കിരീടം വയ്ക്കില്ല പക്ഷേ രാജാവിനെ പോലെ വാഴാൻ യോഗമുള്ളവരാണ്.. ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2024 ജൂലൈ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് വളരെ നല്ല.. പലതരത്തിലുള്ള അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.. ദുരിത സമയങ്ങൾ മാറി നല്ല സമയങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു.. ജൂലൈ മാസം ഒന്നാം തീയതി സൂര്യനുദിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഇവരുടെ .     ജീവിതം മാറിമറിയാൻ

കിരീടം വെക്കാതെ തന്നെ രാജാവിനെ പോലെ വാഴാൻ യോഗം ലഭിച്ച ഭാഗ്യശാലികളായ നക്ഷത്രക്കാർ… Read More »

ഈയൊരു തിലകം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി ചാർത്തിയാൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും കടന്നുവരും…

സന്തോഷം സമാധാനവും ഒരിക്കലും പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടിയേ തീരു.. മഹാലക്ഷ്മി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തിലകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.. ആരാണ് ഈ തിലകം തയ്യാറാക്കി നെറ്റിയിൽ തൊടുന്നത് തീർച്ചയായും അവരുടെ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിദേവി നിരന്തരമായി വസിക്കുന്നതാണ്.. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ .     സാമ്പത്തികപരമായ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ദാരിദ്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കടബാധ്യതകൾ എല്ലാം

ഈയൊരു തിലകം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി ചാർത്തിയാൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും കടന്നുവരും… Read More »

ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാറി രാജയോഗം കടന്നുവരാൻ പോകുന്ന ഭാഗ്യശാലികളായ നക്ഷത്രക്കാർ…

ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെ വരുന്നു ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ.. ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.. ഇവർക്ക് സാമ്പത്തിക ഉന്നതി തന്നെ വന്നുചേരും.. ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞു കൂടും.. ഇതുവരെ അനുഭവിച്ച പലവിധ കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ നക്ഷത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നു.. ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു.     അതുപോലെതന്നെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം

ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാറി രാജയോഗം കടന്നുവരാൻ പോകുന്ന ഭാഗ്യശാലികളായ നക്ഷത്രക്കാർ… Read More »