തൈറോയ്ഡ് രോഗം ആർക്കൊക്കെയാണ് വരാൻ സാധ്യതകൾ ഉള്ളത്.. തൈറോയ്ഡ് രോഗം പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. വിശദമായി അറിയുക..

ഇന്ന് നമ്മളെ പല വിഷയങ്ങളും പല വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.. പക്ഷേ ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ് ഇടുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ്.. അതിലെ കമൻറ് കളിലെ ഭൂരിഭാഗവും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് എങ്കിലും അത് കൂടാതെ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്..

അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാം.. എല്ലാ കമൻറുകൾ ഉം നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും വളരെ കുറച്ചെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ വായിക്കാം.. ഇതിൽ സുജാത മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വായിക്കുന്നത്.. സാറിൻറെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തൈറോയ്ഡ് അതുപോലെ സിസ്റ്റ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തു.. മൊഡ്യൂൾ സ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ പറഞ്ഞത് കേട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തു.. സംശയങ്ങളുടെ സ്കാൻ ചെയ്തു നോക്കിയതാണ്..

ഞാനത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഇനി മുന്നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.. നമുക്ക് തൈറോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും ബ്ലഡിലെ കാണണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല.. അധ്യാപകർക്ക് തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഓവർ സ്ട്രെയിൻ തൊണ്ടയിൽ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും.. അതുപോലെ പല പല ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്കാൻ വേണം ചെയ്തു നോക്കാം..

https://youtu.be/lSknBwOdX_4