മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വരുമ്പോൾ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ.. ഇങ്ങനെ വരാൻ ഉള്ള യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം..ഇത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്.. വിശദമായി അറിയുക..

ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്.. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ വരെ വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു രോഗാ വസ്ഥയാണ് മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വരുന്നത്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ പലരും മാതാപിതാക്കൾ എന്ന രീതിയിലും.. സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ എന്ന നിലയിലും നമ്മൾ വളരെ പേടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണിത്.. സാധാരണയായി ഈ അവസ്ഥ കാണുന്നത് 18 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള വളരെ ആക്ടീവ് ആയ ചെറുപ്പക്കാരിലാണ്..

നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വരുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രോമ അഥവാ അബദ്ധവശാൽ മൂക്കിൽ ഇടി കൊള്ളുന്ന അവസ്ഥ ആണ് ട്രോമാ എന്ന് പറയുന്നത്.. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ് ആവാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ തല്ലിയത് കൊണ്ടുവരാം.. അതുപോലെതന്നെ പിന്നീട് കാണുന്നത് കുട്ടികളിലാണ്..

നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അറിയാതെ അവരുടെ മൂക്കിൽ തൊടുക.. അതായത് നല്ല നഖമുള്ള കുട്ടികളിൽ.. അവർ അഥവാ മൂക്കിൽ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തൊലി പോലെ അത്ര കട്ടിയുള്ളതല്ല നമ്മുടെ മൂക്കിലെ തൊലി അതുകൊണ്ടുതന്നെ പെട്ടെന്ന് മുറിവ് ഉണ്ടാകുവാനും പെട്ടെന്ന് നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുവാനും സാധ്യത ഉണ്ട്.. അതുകൊണ്ട് ഇത് കുട്ടികളിൽ വളരെ കോമൺ ആയി കാണാറുണ്ട്.. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല..