ഇത് പലരിലും കാണുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നം എങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം.. കൊളസ്ട്രോൾ നോർമൽ ആകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.. വിശദമായി അറിയുക..

നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സാധാരണയാണ്.. ചിലരൊക്കെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടുന്നു.. ചിലർക്ക് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നു.. മറ്റു ചിലർക്ക് എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നു.. അങ്ങനെ നിരവധി കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് പലർക്കുമുള്ളത്.. ഈ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നത്തിൽ ചികിത്സ ആയിട്ട് പലവിധ മരുന്നുകൾ ഉണ്ട്.. കൂടാതെ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്.. ഈ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്..

കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മിക്ക ആളുകൾക്ക് അറിയാം.. കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു വസ്തുവാണ്.. അത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ട ചില വലിയ കാര്യങ്ങൾ ക്ക് അത് ആവശ്യങ്ങൾ.. പക്ഷേ ഇത് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഹൃദയാഘാതം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്..

ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻറെ രക്തം നൽകുന്ന കൊറോണറി ധമനികളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം.. ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞുകൂടി അതിൽ മറ്റു ചില താൽപര്യങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ആണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്.. അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.. കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാലും പലരും ഡോക്ടർ മരുന്നു കഴിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ ഉം മരുന്ന് കഴിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്..