ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞ് ജനിക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ.. എല്ലാ ദമ്പതിമാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

വലുതും ചെറുതുമായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്.. പുതിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ബീജത്തിന് യോ അണ്ഡത്തിന് യോ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെയോ വളർച്ച കാലത്തോ അതിനു മുൻപോ മാതാപിതാക്കളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളും അവയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളും പോഷക കുറവുകളും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് ജന്മം വൈകല്യങ്ങളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്.. ചെറുപ്പക്കാരിൽ പ്രമേഹവും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും തൈറോയ്ഡ് പിസിഒഡി..

അമിതവണ്ണം പോലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൂടിവരികയാണ്.. ഇത് അടുത്ത തലമുറയുടെ ആരോഗ്യത്തെ കൂടി പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.. കരുതലോടെയുള്ള ഗർഭധാരണം ആണ് കുട്ടികളിലെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം.. പ്രഗ്നൻസിക്ക് മൂന്നുമാസം മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞിൻറെ ആദ്യ കോശമായി മാറ്റേണ്ട അണ്ടത്തിൻ്റെയും കോശത്തിൻ്റെയും വളർച്ച തുടങ്ങും..

അതിന് ഗർഭധാരണത്തിന് മൂന്നു മാസം മുൻപ് എങ്കിലും ദമ്പതികൾ ശാസ്ത്രീയ അറിവുകൾ ഓടെ വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയ ആരോഗ്യമുള്ള ഉത്തമം ആക്കിയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധിപരവും ആരോഗ്യപരവും മാനസിക പരവുമായ ആരോഗ്യം ഉത്തമം ആക്കാൻ ജന്മ വൈകല്യങ്ങളും ഗർഭകാല രോഗങ്ങളും അതുമൂലം ഉണ്ടാകാനുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും.. ശാസ്ത്രം ഇത്രയും അധികം പുരോഗമിച്ച എങ്കിലും നമുക്ക് ലഭ്യമായ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ നാം അടുത്ത തലമുറയുടെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ബുദ്ധി ശക്തിയും ആരോഗ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി വേണ്ടരീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല..