ശരീരത്തിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.. നട്ടെല്ലിൽ അണുബാധ ഉണ്ട് എന്ന് ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും എന്തൊക്കെ.. ഇവ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം..

കൊറോണ ഡെങ്കി നിപ്പാ തുടങ്ങി പലതരം അണുബാധകൾ പറ്റി കേട്ട് കേട്ട് തഴമ്പിച്ച ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആണല്ലോ നമ്മൾ.. ഇപ്പോൾ ഈ അണുബാധ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പേടി തുടങ്ങി.. എങ്ങനെയാണ് ഈ അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.. നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറയെ അണുബാധകൾ ആണ്.. പല ജീവജാലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ.. നമുക്ക് പുറത്തും അകത്തും ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്.. നമ്മുടെ മൂക്ക് തൊണ്ട കഴുത്ത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അണുക്കൾ ഉണ്ട്.. ഇവയൊന്നും സാധാരണ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല.. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ആണ് നമുക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നത്..

പ്രതിരോധശേഷി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അണുക്കൾ പ്രവേശിക്കുകയും ഇത് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നട്ടെല്ലിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിക്കുന്നത്.. സാധാരണ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെ വരുന്ന അണുക്കൾ അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെ രക്തത്തിൽ കയറിയത് നട്ടെല്ലില് എത്തുന്നു.. അതുമില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അത് വയറ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ട മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൻറെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ന് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം..

അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മണ്ണ് പോലുള്ളവർ കാലിൽ പറ്റുമ്പോൾ അതിലൂടെ വലിയ മാരകമായ അണുക്കൾ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവാം ഫംഗസ് ഉണ്ടാവാൻ വൈറസ് ഉണ്ടാവാം.. അങ്ങനെ ധാരാളം വസ്തുക്കളുണ്ട് നമുക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടാവുക.. അപ്പോൾ ഈ നട്ടെല്ലിലെ അണുക്കൾ വരാൻ കാരണം.. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ രക്തം വഴിയാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നട്ടെല്ലിന് ധാരാളം രക്തയോട്ടം ഉണ്ട്..