മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ.. മുടികൊഴിച്ചിൽ പ്രശ്നം പൂർണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി.. ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ..

എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുടികൊഴിച്ചിൽ വരുന്നത്.. നമ്മൾ ആദ്യം ആ കാരണം എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.. ശരീരത്തിൻറെ ആരോഗ്യ രീതിയും ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും ജീവിതരീതിയും.. പാരമ്പര്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്ടുകൾ ഇതെല്ലാം ബാധകമാണ് മുടികൊഴിച്ചിലിന്… ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നുപറയുന്നത് വളരെ പ്രശ്നം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്..

ഇതിനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതു മരുന്നാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഏത് എണ്ണ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.. ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിയ്ക്കണം ഏതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല.. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ചു.. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മുടികൊഴിച്ചിലിന് കുറിച്ചാണ്.. മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്.. യൂട്യൂബ് അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാം പലതരം വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഈ എണ്ണ തേച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു..

ഇതുപോലെ പലതരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്.. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മുടി കൊഴിയുന്നത്.. മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് പോഷക കുറവ് ആണ്.. നമ്മൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.. അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്ത് പോഷകങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല.. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് താരൻ ആണ്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *