ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ മുടി നരക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ.. മുടി നരക്കാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട പ്രധാന ഭക്ഷണങ്ങൾ.. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ..

മുടി മരിക്കുക എന്നത് ഒരു ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.. പാരമ്പര്യമായി ട്ടോ അല്ലാതെയോ തന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.. 50 വയസ്സിനു ശേഷം സ്വാഭാവികമായും മുടിയെല്ലാം നടക്കുന്നു.. എന്നാൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ എട്ടു വയസ്സിൽ തന്നെ മുടി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നു.. അകാലനര.. ഇത് ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ സെല്ഫ് കോൺഫിഡൻസ് നെയും സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന് എല്ലാം തന്നെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്..

നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകളും ഈ ഒരു പ്രശ്നവും ആയിട്ട് ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് നമ്മളെ കാണാറുണ്ട്.. ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനു മുൻപേ മുടി നരച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇനി മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഒരു പരിധിവരെ നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കാൻ ഒരു രീതി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.. ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്തു നോക്കൂ.. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മുടി പൊതുവേ ബ്ലാക്ക് കളർ തന്നെയാണ്..

അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിൽ കളർ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിക്കുന്നു.. ഈ കളർ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് കളർ നൽകുന്ന മെലാനിൻ എന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ്.. ഒരു മുടി അതിൻറെ പേരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിനു താഴെയുള്ള മെലാനിൻ അതിലൂടെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുടി കറുത്ത കളർ വരുന്നത്.. നമ്മൾ ഏഷ്യക്കാർക്ക് പൊതുവേയുള്ളത് യു മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു ആണ്.. അതുകൂടാതെ ഫോറിൻ ആളുകൾക്ക് ഫ്യു മെലാനിൻ എന്നതാണ് ഉള്ളത്.. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മുടി ബ്രൗൺ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത്..