വൃക്കയിൽ കല്ല് വരാതിരിക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ.. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ..

ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വൃക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രാശയത്തിൽ വരുന്ന കല്ലുകൾ.. പല ആളുകൾക്കും പല സമയങ്ങളിൽ പല പ്രാവശ്യം ആയിട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം.. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.. അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനോ അത് വരാതിരിക്കാൻ ഓ ഉള്ള കാരണങ്ങളും അത് പിന്നീട് പല പ്രാവശ്യമായി വരുന്നത് തടയാനും കഴിയുന്നതാണ്.. ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ.. ആദ്യം വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഫുൾ കല്ല് ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്..

അത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട് ആയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽ ruble പാസ് ചെയ്ത് പോകും.. ഈ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുകൾകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്.. ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറവായതുകൊണ്ട്.. അല്ലെങ്കിൽ വിയർക്കുന്നു.. ഇങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽസ് വൃക്കയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽസ് കൂടിക്കൂടി ആണ് അത് ഒരു കല്ലായി ഫോം ചെയ്യുന്നത്.. കല്ലായി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പരിശോധനകളിൽ അത് കാണുകയുള്ളൂ.. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അറിയുകയില്ല..

പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻറെ മെയിൻ കാരണമായ പറയാനുള്ളത്.. ഇനി നമുക്ക് കല്ലുകൾ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്.. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാന കാരണം.. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ പറയും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന എന്നാലും മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കുടിക്കണം.. ഒരു ലിറ്റർ മുതൽ ഒന്നര ലിറ്റർ വരെ ഒരു ദിവസം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകണം.. അതാണ് അതിൻറെ കണക്ക്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *