വിറ്റാമിൻ കെ യുടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ… എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ..

ഇന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ചു വിറ്റാമിനുകൾ ഉണ്ട്.. അത് വിറ്റാമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.. അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് ഭൂരിഭാഗ അസുഖങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്.. അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ ഡി സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ്.. കൊറോണ വന്നു തുടങ്ങിയതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ്.. ഇങ്ങനെ പലതരം വിറ്റാമിനുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്.. പക്ഷേ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാമോ.. പക്ഷേ നമ്മൾ അധികം കേൾക്കാത്ത ഒരു വിറ്റാമിനാണ് വിറ്റാമിൻ കെ.. വിറ്റാമിൻ കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ കെ ആണ്..

അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ കെ എൽ രണ്ടുതരമുണ്ട് വിറ്റാമിൻ കെ വൺ വിറ്റാമിൻ കേറ്റു.. ഇലക്കറികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വിറ്റാമിൻ കെ വൺ.. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് അതായത് മുറിവ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇതാണ്.. അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ കേറ്റു ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായ വേണ്ടത്.. ഇതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്.. ഇത് കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസം അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നു..

ഇപ്പോൾ അസ്ഥി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്.. ആർത്രൈറ്റിസ് കണ്ടീഷനുകൾ ക്ക്.. നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ കെ 2 ആണ്.. പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല.. എലി സംബന്ധമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കാൽസ്യം.. മഗ്നീഷ്യം വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് എന്നിങ്ങനെയാണ്..

പക്ഷേ ഇതിനെക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ k 2 ആണ്.. അപ്പോൾ പ്രമേഹം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇൻസുലേറ്റർ അസിസ്റ്റൻറ് റ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അളവിൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻറെ ഭാഗമായി സെൽസിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കയറ്റാൻ മരുന്ന് ഇൻസുലിനെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ്ങ് ആയി റസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്…