വയർ ചാടുന്നതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും… വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ ഏതു കുറയാത്ത വയറും കുറയും…

വയർ ചാടുന്നത് പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യപ്രശ്നം മാത്രമല്ല.. അതൊരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം കൂടിയാണ്.. വയർ ചാടുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്.. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശരീരഭാരം കൂടുന്നത് ആണ്.. സ്ത്രീകളിൽ പ്രസവശേഷം ആണ് കൂടുതലും വയർ ചാടുന്നത്.. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ വ്യായാമക്കുറവ്.. വയറിലുണ്ടാകുന്ന ചില സർജറി കളും എല്ലാം തന്നെ വയർ ചാടുന്നത് അതിനുള്ള ചില കാരണങ്ങളിൽ പെടുന്നവ ആണ്.. ഇതിൻറെ പരിഹാരമാർഗം ആയിട്ട് പല നാട്ടുവൈദ്യം കളും പലരും പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്..

സാധാരണയായി നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ചിലതാണ് ഈ നാട്ടുവൈദ്യ ങ്ങളിൽ പ്രധാന്യം.. ഇവയെല്ലാംതന്നെ അധികം ചിലവ് ഇല്ലാത്തതും യാതൊരുവിധ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമാണ്.. ഇതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് വെളുത്തുള്ളി.. വയർ കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല തടിയും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വെളുത്തുള്ളി.. വെളുത്തുള്ളി ചുട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഗുണം ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിക്കും.. ചുട്ട വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുവാനും പ്രയാസമില്ല.. വെളുത്തുള്ളി ചുട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻറെ ഉള്ള മാറിക്കിട്ടും..

ചുട്ട വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ നോക്കാം.. ക്യാൻസറിന് കാരണമായ ചിലതിന് നശിപ്പിക്കുവാൻ വെളുത്തുള്ളിക്ക് കഴിയും.. ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രക്രിയ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വെളുത്തുള്ളിക്ക് കഴിയും.. ഈ വെളുത്തുള്ളി ശരീരത്തിലെ അണുബാധ തടയും.. പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും.. ശരീരത്തിലെ വിഷാംശത്തെ പുറന്തള്ളാൻ ഈ വെളുത്തുള്ളിക്ക് കഴിയും.. കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുവാനും ബിപി നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുവാനും വെളുത്തുള്ളി സഹായിക്കുന്നു.. അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഇതു സഹായിക്കും…