മുടികൊഴിച്ചിൽ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ആയിട്ട് ഉപകരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ… ഈ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയും…

ഒത്തിരി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തിട്ടും എൻറെ മുടി ഒരുപാട് കൊഴിയുന്നത് ഉണ്ട്.. ഞാൻ ഭക്ഷണം നല്ലപോലെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.. ഷാംപൂ കറക്റ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.. പ്രോപ്പർ ആയി ഹെയർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.. എന്നിട്ടും എനിക്ക് മുടികൊഴിച്ചിൽ ആണ്.. കഴിഞ്ഞദിവസം ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു.. ഡോക്ടറെ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി എൻറെ മുടി വല്ലാതെ കഴിയുകയാണ്.. ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആശുപത്രികളിലും പോയി. ഇതുവരെ എന്താണ് ഇതിൻറെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.. അതിനുപുറമെ ഞാൻ ഹെയർ ഫിക്സ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതുവരെ കൊഴിഞ്ഞു പോയി..

ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.. എനിക്ക് എൻറെ മുടിയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് വല്ലാതെ ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട്.. എനിക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്താണ് ഇതിൻറെ യഥാർത്ഥ കാരണം.. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരുന്നു.. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്ലിനിക്കിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി വരുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.. ഡോക്ടർ എനിക്ക് മുട്ടിനു താഴെവരെ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മുടിയില്ല.. വീട്ടിലെല്ലാവരും പരാതി പറയുകയാണ് കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്ത് എൻറെ മുടിയാണ്.. ക്യാമ്പ് അതുപോലെ സോപ്പുകൾ എല്ലാം മാറി മാറി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട്.. വൈറ്റമിൻ ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്..

എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറാത്തത് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് കോഴ്സ് നോക്കണം.. നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല.. എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്.. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവാണ്.. വൈറ്റമിൻ ഡി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ മുടിയിൽ നല്ലപോലെ കൊഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം.. ഇതിനായി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും…