കുടവയർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളാണോ നിങ്ങൾ… എങ്കിലിതാ കുടവയർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ചില എളുപ്പവഴികൾ… ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ കുടവയർ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്… ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് കുടവയർ എന്നത് ഒരു ബേസിക് കോളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.. അത്യാവശ്യം നല്ല വയർ ഉള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിലു അത്യാവശ്യം വണ്ണവും വയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മലയാളി എന്ന് പറയാം.. പക്ഷേ ഇതുതന്നെയാണോ ശരിയായ ആരോഗ്യം.. പുറമേയുള്ള കൺട്രീസ് എല്ലാം ആളുകളെ ഹെൽത്ത് ആണ് കൂടുതൽ ഇംപോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു.. എത്രത്തോളം സ്ലിം ആയി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഇരിക്കും..

എല്ലാവരും ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു 60 ശതമാനം ആളുകളും വയറൊക്കെ കുറച്ച് ശരീര ഭാരം കുറച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് നോക്കുന്നത്.. ജിമ്മിൽ പോകുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക.. അതുപോലെ അവിടെ പാർക്കുകളിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും എല്ലാം ഫുൾ ആളുകളായിരിക്കും.. അപ്പോൾ അവർക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാൻ എപ്പോഴോ അവരെ വാച്ചും ഫോൺ ഒക്കെ നോക്ക്.. ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവരവരുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു കൊണ്ടു പോകുന്നത്..

അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമായി എടുക്കുന്നില്ല.. ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കുടവയർ കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ബേസിക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.. ഇത് ഒന്ന് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുടവയർ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ.. എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം..

ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്.. അരിയാഹാരം കൊണ്ട് പലവിധ ഭക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട് ആക്കി കഴിച്ചാലും ശരീരത്തിന് എല്ലാം ഒന്നാണ്.. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു രീതി ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുടവയർ പ്രശ്നം വരുന്നത്.. നമ്മൾ കിടന്നു എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയർ അതേപോലെതന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വയർ കുറക്കാൻ കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.. അതല്ലാതെ നമ്മൾ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും അത് നമുക്ക് കുറച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കും…