ജീവിതത്തിൽ തൈറോയ്ഡ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം… എല്ലാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൈറോയ്ഡ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. സാധാരണ നമ്മൾ തൈറോയ്ഡിനെ കുറിച്ച് പല രീതിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും.. പക്ഷേ ഒരുപാട് ആളുകൾ പലരീതിയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ സ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ വന്നു.. എൻറെ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇല്ല. എല്ലാരീതിയിലും ഞാൻ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തു. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന്.. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്.. എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്.. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടക്കാൻ തോന്നും…

ഒരു കാര്യത്തിനും തീരെ താല്പര്യമില്ല.. വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ കുഴപ്പമില്ല. ഉച്ച കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് എനിക്ക് ക്ഷീണം തുടങ്ങുന്നത്. അതുകഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും വയർ ആകെ ശരി ഉണ്ടാവില്ല.. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും മലബന്ധം ഉണ്ടാകും അത് പ്രോപ്പർ ആയി പോകുന്നില്ല.. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന്.. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂന്നു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയി ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തു എന്ന്.. അവിടെയെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.. എന്നിട്ടും എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല.. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനി ഒരേയൊരു ടെസ്റ്റ് മാത്രം ചെയ്യാം.. ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ തൈറോയ്ഡ് ചെയ്തതാണ്..

അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൈറോയ്ഡ് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന്.. ഞാൻ എല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും പോയപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അവിടെ എന്ന ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല.. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ തൈറോയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന്.. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ല ആൻറിബോഡി ടെസ്റ്റാണ്.. അങ്ങനെ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആയിരുന്നു അത് ഹൈ ആയിരുന്നു.. പറഞ്ഞുവെന്ന് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തൈറോയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രീതി മാത്രമേ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളൂ.. ആൻറിബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ..