ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുമോ… ആമാശയ ക്യാന്സറിനെ തുടക്ക ലക്ഷണങ്ങൾ… അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

ഗ്യാസ്ട്രബിൾ എന്നത് പലപ്പോഴായി പലരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്.. പലരും നിസ്സാരമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് പിറകിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു രോഗത്തിൻറെ അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം.. അപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതേപോലെതന്നെ ആമാശയ കാൻസറും ഇതുകാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കിടക്കുന്നത് എന്നും ഇത് എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാം എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം… ഗ്യാസ്ട്രബിൾ അഥവാ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ഉള്ള ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആണ്..

അപ്പോൾ അത് സാധാരണയായി ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ആണ് അതിൻറെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാറ്.. പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിൻറെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയും അതുകാരണം ആമാശയത്തിന് ഉള്ളിലെ തോലിൽ വ്രണം വരികയും അതുകാരണം ആണ് ഈ ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നത്.. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും ആദ്യം പരിശോധിക്കാം.. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷയും കൂടുതലുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രസ്സ് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് വർക്ക് അത് കാണാറുണ്ട്..

പിന്നെ കാണാറുള്ളത് സ്ഥിരമായി പുകവലിക്കുന്നവർക്ക്.. മദ്യപാനശീലം ഉള്ളവർക്ക്.. ഇതേപോലെ അൾസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.. പിന്നെ ചിലരിൽ x പൈലോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം അണു ആമാശയത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ രോഗം വീണ്ടും വീണ്ടും വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്.. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ വേദന സംഹാരികൾ തുടർച്ചയായി കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇതേ പോലെ തന്നെ വ്രണങ്ങൾ വരാം…