ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ജീവിതം കോഞ്ഞാട്ട ആകില്ല… എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ…

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വയംഭോഗം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. ചെമ്പകം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു.. നമ്മുടെ ലൈംഗിക താൽപര്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പങ്കാളി ഇല്ലാതെ തന്നെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ സ്റ്റിമുലേറ്റർ ചെയ്തിട്ടു ഹാപ്പിനസ് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതി ആണ് നമ്മൾ സ്വയംഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത്.. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്.. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ട്.. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കുറെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മുഖത്ത് മുഖക്കുരു വരുന്നത് ഈ സ്വയംഭോഗം കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന്..

അതുപോലെ വീക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളിലും സ്വയംഭോഗം ഉള്ളതായി പറയാറുണ്ട്.. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെയൊക്കെ സത്യാവസ്ഥ.. മോഡേൺ സയൻസ് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്.. മത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒക്കെ വളരെ വലിയ പാപമാണ് ഈ സ്വയംഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത്.. ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ.. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതിൽ വല്ല തെറ്റോ ശരിയോ ഉണ്ടോ.. എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്.. അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് സ്വയംഭോഗത്തിന് മിത്തുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം..

ശരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീങ്ങിക്കിട്ടും.. എത്രയോ ദൂരം രക്തങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്പേം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ്.. ശരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല.. നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട്.. ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട്.. ഇത് സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരെ ആയാലും.. കണക്കുകൾ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ 70 ശതമാനം ആളുകൾ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന പുരുഷൻമാരാണ്.. 40 ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകൾ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്..