വയറിലെ ക്യാൻസറും പ്രതിവിധികളും… വയറിൽ ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ ശരീരം വളരെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും…

സമയത്ത് കണ്ടു പിടിച്ചാൽ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താൻ എന്നതും വൈകുന്തോറും രോഗം വഷളാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാൻസർ ജീവനെടുക്കാൻ കാരണം ആവുന്നത്.. പൊതുവിൽ കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്ന ക്യാൻസറുകൾ ആണ് വയറിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ.. നെഞ്ചെരിച്ചിലും ശർദ്ദിയും പതിവായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.. വയറ്റിലെ ക്യാൻസറിനെ 10 ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്.. ഒന്നാമത്തേത് നെഞ്ചെരിച്ചിലും ദഹനക്കുറവ്..

നെഞ്ചെരിച്ചിലും അസിഡിറ്റിയും ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം സാധാരണ മായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് പതിവാണ് എങ്കിൽ കാര്യം അപകടകരമാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ വാദം.. വയറ്റിലെ ട്യൂമർ ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കാം ഭക്ഷണശേഷം പതിവായി ഉണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചെരിച്ചിൽ ദഹനക്കുറവും അസിഡിറ്റിയും ആണ് ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.. ട്യൂമർ ഇൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്രവം ആണ് ദഹനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത്.. ട്യൂമർ വലുതായാൽ ചെറുകുടലിൽ ഭക്ഷണം തടയും അതുകൊണ്ട് നെഞ്ചരിച്ചിൽ പതിവ് ആയാൽ ഗുളികകൾ കഴിച്ച് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിക്കുന്നത്..

രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലഘുഭക്ഷണവും വയറു നിറക്കലും.. ലഘുഭക്ഷണവും ലളിതമായ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചാൽ വയറ് നിറഞ്ഞതായും വിശപ്പ് മാറിയതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപകടത്തിന് ലക്ഷണമാണ്.. കുറച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതും ഭക്ഷണത്തോട് വിരക്തി തോന്നുന്നതും ഇത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ.. ട്യൂമർ വളർച്ച ഭക്ഷണം അന്നനാളത്തിലൂടെ കൂടലിൽ എത്തുന്നത് തടയുന്നതും വയർ നിറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നലിന് കാരണമാകാം…