ഹെർണിയ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം… ഇത് സർജറി ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം… വിശദമായി അറിയുക…

സ്ത്രീകളിലും.. പുരുഷൻമാരിലും.. കുട്ടികളിലും.. വയസ്സായ ആളുകളിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് ഹെർണിയ… ഹെർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വയറിൻറെ പലഭാഗങ്ങളിലും വരുന്ന ചെറിയ മുഴകൾ ആണ്… ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പലർക്കും ശരിയായ അറിയില്ല.. ഹെർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറിൻറെ നെഞ്ചിനെ ഭാഗം അതിൻറെ താഴെ നമ്മുടെ ആമാശയം താഴെ കുട പോലുള്ള വലിയൊരു മസിൽ ഉണ്ട്. അതുകഴിഞ്ഞ് വയറിൻറെ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ആമാശയം ഉള്ളത് കുടലുകൾ ഉള്ളത്.. ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം നമ്മുടെ അരക്കെട്ട് വലിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്..

ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരുപക്ഷേ കുടലിനെ ഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടലിന് കവർ ചെയ്തു കാണുന്ന കൊഴുപ്പ്.. പാളികൾ.. നമ്മുടെ വയറിനു ചുറ്റും കാണുന്ന മസിലുകളുടെ ഇടയിലൂടെ വിടവുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആണ്.. ഇത് നമ്മുടെ വയറിൻറെ പലഭാഗത്തും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ അരക്കെട്ടിനു താഴെ വരുന്ന മുഴകൾ.. പലരും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഹെർണിയ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലരും മനസ്സിലാക്കുക അവർക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ജനനേന്ദ്രിയത്തിന് ഭാഗത്ത് അവർ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം എടുക്കുമ്പോൾ തള്ളിവരുന്ന മുഴകളാണ്..

പലപ്പോഴും ഹെർണിയ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ സർജറി അല്ലാതെ വേറെ വഴി ഒന്നും ഇല്ല എന്നും പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും.. പലതരത്തിലുള്ള ഹർണിയ കൾ മനുഷ്യർക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.. സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്.. സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് എട്ടടിയോളം കൂടുതലാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത.. പലപ്പോഴും ജന്മനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വയറിൻറെ പുറകെയുള്ള മസിലുകളുടെ ആരോഗ്യം അല്പം കുറഞ്ഞാൽ പരം എത്തിയിട്ടില്ല ഹെർണിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരാറുണ്ട്..

പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻ കൊറിയൽ ഹെർണിയ.. എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്ക.. പുരുഷന്മാർക്ക് ജനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അതായത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വൃഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ജനിക്കുന്ന കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഇത് ക്രമേണ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്.. ജനിക്കുമ്പോൾ ആണ് വൃഷണസഞ്ചി കത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത്..