ശരീരത്തിലെ ക്ഷീണത്തിനും തളർച്ചയ്ക്കും ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ… ഇത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം… ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ…

ശരീരത്തിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ക്ഷീണം നമുക്ക് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.. മനസ്സ് എത്തുന്ന ഇടത്ത് ശരീരം എത്തുന്നില്ല.. ഉറക്കം വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്നു.. ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാനുള്ള ഉന്മേഷം ഇല്ല. ഇത് ചെറുപ്പക്കാരിലും വയസ്സായവരിലും കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത്.. ഇത് ലോക്ക് ഡൗൺ സമയം തുടങ്ങിയത് മുതൽ തന്നെ പലരിലും അസുഖം വന്നില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കോവിഡു പോലെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോമൺ ആയി കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും.. ആ കാലമായി ഈ ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉടനെ ചെയ്യണമെന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം..

സാധാരണമായി ക്ഷീണവും തളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നു പറയുന്നത്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വളരെയധികം ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതായത് വിളർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് അകാരണമായി ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കി എന്നു വരാം. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും.

നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓക്സിജന് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വഹിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ്. വിളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകളിൽ പോലും വല്ലാത്ത തളർച്ച ഉണ്ടാക്കി എന്നു വരാം. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും അറിയാൻ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.. ഹൃദയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കരളിനുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ..

നിങ്ങൾക്കറിയാം കരളിന് ഉണ്ടാകുന്ന സിറോസിസ് അഥവാ കരൾവീക്കം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ക്ഷീണവും ഉറക്കക്കുറവും ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ.. ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിൻറെ ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊരു രോഗങ്ങൾ അതൊരുപക്ഷേ ക്യാൻസർ വരെ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം തന്നെ അത് ശരീരത്തിന് അകാരണമായി ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാം. എന്നുകരുതി ക്ഷീണം ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ രോഗമുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്…