കുളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്… ചൂടുവെള്ളവും തണുത്ത വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കുളിച്ചാൽ ഉള്ള അപകടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം…

ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കുളിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് അപകടകരമാണോ.. ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ്.. ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം.. കുളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കാൻ ആണ് അല്ലേ.. അതു മാത്രമല്ല അതിൻറെ ഗുണം.. കുളിക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അണുക്കളെ വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ്..

രണ്ടാമത്തെ ഗുണം നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അടിയിലുള്ള ചെറിയ നാഡികൾ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജോൽപാദനം കൂടെ ഫ്രഷ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു.. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അലസമായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കുളിച്ചു നോക്കുക..

ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്നുതന്നെ ഉന്മേഷ ആളുകൾ ആകുന്നത് കാണാം.. മൂന്നാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കടുത്ത മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കുളിക്കുന്നത് ഉപകരിക്കും.. സാധാരണ നമ്മൾ വളരെയധികം മൂഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ടെൻഷൻ കുറക്കുന്ന എൻസൈമുകൾ ഉണ്ട്. ഈ ഹോർമോണുകൾ ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും നമ്മൾ കുറച്ചു കൂടി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവുകയും ചെയ്തു. വളരെ അധികം ടെൻഷൻ ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഒന്ന് കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ..

അവരിൽ ആ മൂഡ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കുളിക്കുന്നതിന് ഗുണങ്ങൾ.. ഒരുപാട് പേരുടെ സംശയമാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ആണോ.. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ആണോ നല്ലത് എന്ന്.. കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക.. എന്നോട് ശരീരത്തിലെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൻ നിൻറെ ടോൺ നിലനിർത്തുന്നത് വേണ്ടി സെബം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ എണ്ണമയമുള്ള ഒരു ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്….