ബിപി ജീവിതശൈലിയിലൂടെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം… ബിപി അപകടകാരിയായി മാറുന്നത് എപ്പോൾ… എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ…

ഒരാൾക്ക് ബിപിക്ക് മരുന്ന് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്… സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ബിപി പരിശോധിച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ബിപി കൂടുതലാണ് കുറച്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞ് ബിപി നോക്കാൻ വരണം എന്ന്.. ബിപി അപ്പോഴും കൂടുതലാണെങ്കിൽ മരുന്ന് വേണ്ടിവരും എന്ന്. സാധാരണ ഒരു ഡോക്ടറും ബിപി ഒരു തവണ കൂടി കണ്ടാൽ മരുന്ന് ഇന്ന് കഴിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാറില്ല..

ബിപി സ്ഥിരമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മരുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ബിപി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിൽ പോയ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവരോടും അന്വേഷിച്ച് ബി പി യുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയാം ഗൂഗിളിൽ ഒക്കെ പോയി സർച്ച് ഏത് അമിതമായ ടെൻഷൻ അടിക്കണം. പിന്നീട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അമിത ടെൻഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാൾ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ബിപി പേഷ്യൻറ് ആണ് മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങണം.

ജീവിതകാലം അവർ ബേബിക്ക് മരുന്നുകഴിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആകും. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബി പി ക്ക് സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഒരാൾക്ക് ബിപിക്ക് മരുന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ബിപിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതൽ നോക്കിയിട്ടില്ല അവരുടെ ശരീരത്തിൻറെ അവസ്ഥ.. അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ.. അവരുടെ ജീവിത രീതി.. അവരുടെ പ്രായം ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ബിപിക്ക് മരുന്ന് വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

കാരണം ഇവർക്ക് ഈ ബിപിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ഹൃദയത്തിന് കംപ്ലൈൻറ് വരാം സാധ്യത ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലെ പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിക്ക് പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്തെല്ലാം ഓക്കേ അതിനു ശേഷമാണ് ഡോക്ടർമാർ മരുന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ 28 വയസ്സുള്ള ഒരു യുവതിക്ക് ബിപി 150 ബാർ 96 എന്ന് കാണുന്നു അവർക്ക് അവർ ചെറുപ്പമാണ് 28 വയസ്സു മാത്രമേ ഉള്ളൂ.. അവർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ അല്ല..