വയറിൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്യാസ് വന്നാൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള 5 മാർഗങ്ങൾ… ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്…

ഒരുപാട് പേരെ ഇന്ന് അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് പെട്ടെന്ന് വീർത്ത് വരുക. അതായത് വയറു വല്ലാതെ വീർത്ത മുന്നോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുക.. പലപ്പോഴും ഈ ഗ്യാസ് എന്നറിയുന്നത് കാരണം ശ്വാസം വിടാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഫീസിൽ ആയിക്കോട്ടെ വയറ് പെട്ടെന്ന് നല്ലത് വെറുതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത നൽകും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലർ വല്ലാതെ കിടന്ന് വിയർക്കുന്നത് കാണാം. ചിലർ പാൻറ് കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കി വയ്ക്കുക. ചിലർ പെട്ടെന്ന് സോഡ പിടിക്കും. പലരും പറയുന്നത് വയർ വീർത്ത് പൊട്ടിപ്പോകും എന്ന തോന്നൽ പോലും ഉണ്ടാകും എന്നാണ്.

എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരു ഏമ്പക്കം പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പോയാലോ ഒരു അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടും. പലർക്കും വയർ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നത് വലിയ അസ്വസ്ഥത തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പേര് അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ… ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന വയറിൻറെ വീർക്കൽ. പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാം. വയറിൻറെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആയിട്ടാണ് വയറ് വല്ലാതെ വീർത്ത് വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലെ അകത്ത് വയർ പെട്ടെന്ന് വീർത്ത് വരും. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അന്നനാളം വഴി ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്നു.

ഇതിനെ അവിടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. ആമാശയത്തിനകത്ത് ദഹനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ആമാശയം വല്ലാതെ വീർത്ത വരികയും ഇതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ആവശ്യം അല്ലാതെ ഗ്യാസ് വന്ന് നിറയുമ്പോൾ ഇത് തീർത്ത ഡയഫ്രം ഇങ്ങനെ പ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെ വയറിൻറെ മുകൾഭാഗത്ത് നമുക്ക് വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കമ്പനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആമാശയത്തിന് കത്ത് ഗ്യാസ് നിറയുന്നതും ചിലർക്ക് ചെറുകുടലിലും വൻകുടലിലും ആയിരിക്കും വല്ലാതെ ഗ്യാസ് നിറയുന്നു. അവസ്ഥയിലാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ ലൂസ് ഇടാൻ ഉള്ള ഒരു തോന്നൽ വരുന്നത്.