ശ്രദ്ധിക്കുക… വയറിലെ ക്യാൻസർ സാധ്യത ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരും… ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആരും അവഗണിക്കരുത്…

സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അസാധാരണമായി നമുക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് വയറിലെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്… ഇതിൻറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നുവെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻറെ അളവ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതിൻറെ തോത് വളരെ ഒരുപാട് മേലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം. തുടർച്ചയായി കാണപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച രോഗനിർണയം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ തന്നെ കിട്ടും.

ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻറെ സാന്നിധ്യം എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ദഹന പാത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്നനാളം.. ആമാശയം.. ചെറുകുടൽ.. വൻകുടൽ എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ അന്നനാളത്തിൽ ആണ് ഇതിൻറെ സാന്നിധ്യം കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഏത് ക്യാൻസർ നമ്മുടെ അന്നനാളത്തെ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരികയും കാലക്രമേണ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് രോഗികളിൽ കട്ടിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള പ്രയാസവും ഇത് കാലക്രമേണ വെള്ളം പോലും ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രയാസം ആയിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ഈയൊരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ രോഗികൾക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ടാർ കളറിലുള്ള മലം അല്ലെങ്കിൽ രക്തം പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ ആമാശയത്തിൽ ആണ് ക്യാൻസർ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെറുകുടലിലെ ആദ്യ ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു കാൻസർ വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലായി ഭക്ഷണം ഇറക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം ത്തെ കാണിക്കാറില്ല അതായത് ആമാശയം കുറച്ചുകൂടി വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രയാസം ഇവിടെ കാണപ്പെടാറില്ല. ഇങ്ങനെ ഏറെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതലും രോഗികൾക്ക് രക്തം ചർദ്ദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ശബ്ദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ രക്തവും കൂടെ പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *