അലർജിയുടെ കാരണങ്ങളും അതിൻറെ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും… ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ അലർജി ഉണ്ടാവില്ല..

വളരെ അധികം ആൾക്കാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അലർജി. ലോകത്ത് ആകമാനം ഇരുപതിൽ തുടങ്ങി 30 ശതമാനം വരെ ഇത് പല ആളുകളിലും ബാധിക്കുന്നു. എന്താണ് അലർജി… അതിൻറെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്… അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കും… അതിൻറെ രോഗനിർണ്ണയവും ചികിത്സാരീതികളും എന്തൊക്കെയാണ്… അതുപോലെ ഈ അസുഖത്തെ നമുക്ക് പാടെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ… ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ഈ അലർജി… മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബാഹ്യമായ ഏതെങ്കിലുമൊരു പദാർത്ഥ തോടെ ശരീരം ഓവറായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അലർജി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് പല തരത്തിൽ നമ്മളിലേക്ക് വരാം.

ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് ബാധിക്കാം. ഏറ്റവും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ്.. അലർജി ക്രൈനെയിം. ഇത് നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മൽ..മൂക്കൊലിപ്പ്.. മൂക്ക് തൊണ്ട ചെവി എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെ ചൊറിച്ചിൽ.. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതിൻറെ കൂടെ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കണ്ണിലെ ചൊറിച്ചിൽ.. കണ്ണ് ചുവന്നു കാണുക.. കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരുക തുടങ്ങിയവ.. സാധാരണയായി ഇത് പലർക്കും ഒന്നിച്ചാണ് കാണാറുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന.. പിന്നീട് ഈ അലർജി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ആസ്മാ എന്ന് വിളിക്കാം.

നമുക്കറിയാം ശ്വാസതടസ്സം.. ചുമ..കുറുകൽ ഇതൊക്കെയാണ് ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അത് ചിലർക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ആയോ.. കിതപ്പ് ആയോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആസ്മി ഉള്ള പല ആൾക്കാരിലും ഇതുപോലുള്ള അലർജി ലക്ഷണങ്ങളും കാണാം. അലർജി സ്കിന്നിന് ബാധിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എക്സിമ എന്ന് പറയുന്നു. സ്കിന്നിൽ കാണുന്ന ചൊറിച്ചിൽ.. ചുവന്ന തടിപ്പ്.. തൊലി മുരിഞ്ഞ ഇളകുക ഇതൊക്കെയാണ് എക്സിമ എന്ന രോഗത്തിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ.