ഉറക്കത്തിലെ ശ്വാസതടസം.. പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എണീക്കൽ… ഇവ ഈ അഞ്ച് അസുഖങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്…

നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാൻ തന്നെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുകയും ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത് കൂർക്കംവലി നിദ്രാ സ്തംഭന രോഗം. ഇത് പലപ്പോഴും രാത്രിസമയങ്ങളിൽ ശക്തമായ കൂർക്കംവലിയും പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം നിന്നും പോകുകയും പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എണീക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇത്തരം രോഗികളിൽ പകൽ സമയത്ത് അമിതമായ ഉറക്കം… ക്ഷീണം… തലവേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ കാണും.

ഇത് സ്ലീപ് സ്റ്റഡി ചെയ്തതിനുശേഷം അസുഖത്തിന് തീവ്രത നിർണയിക്കുകയും അസുഖം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ചികിത്സകൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇത്തരം രോഗികൾ പലപ്പോഴും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക.. റെഗുലർ ആയിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക.. രാത്രിസമയങ്ങളിൽ അമിതമായ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക.. മദ്യപാനം പുകവലി തുടങ്ങിയവ ദുശ്ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടെ ചില രോഗികളിൽ തീവ്രത കൂടുതലായി കാണുന്ന രോഗികളിൽ sleeper മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചില രോഗികളിൽ സർജറിയും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

രണ്ടാമതായി നമുക്കറിയാം അലർജി കാരണം വരുന്ന അസുഖമാണ് ആസ്ത്മ. ആസ്മ രോഗികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ശ്വാസതടസ്സം കൂടുതലായി കാണാറുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയും ഇതുപോലെതന്നെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. രാത്രിസമയങ്ങളിൽ ശ്വാസതടസ്സം വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് പലപ്പോഴും അലർജി സംബന്ധമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ് തുമ്മൽ.. തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ.. കഫക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉള്ളവരായിരിക്കും.