എത്ര വലിയ ഹെയർ പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിലും വെറും മൂന്നു മാസം കൊണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സിംപിൾ ടിപ്സ്…

ഇന്നു പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്നുമാസംകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദിവസവും ചെയ്തു വന്നാൽ വെറും മൂന്നു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുതൽ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ തലയിൽ താരൻ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനു പരിഹാരം കാണുക. താരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മുടി വളരാ തിരിക്കുക അതുപോലെ മുടികൊഴിച്ചിൽ..

അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് താരനണ്.ഇത് നിങ്ങൾ ദിവസവും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.. അപ്പോൾ ഇതിൻറെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് താരൻ പ്രശ്നമാണ്.. അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആഴ്ച്ചയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താരൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നുമാസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റാൻ സാധിക്കും.

മുടി അടിപൊളിയായി വളരുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഹെയർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നുമാസംകൊണ്ട് തന്നെ മുടിയുടെ എല്ലാ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. മൂന്നു മാസം തുടർച്ചയായി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *