കയ്യും കാലും കോച്ചി പിടിക്കുന്നതിൻറെ പിന്നിലെ രഹസ്യം ഇതാണ്

മാംസപേശികളും അനുബന്ധ അസുഖങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പങ്കു വയ്ക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രധാനമായും സമർപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പൊതുവേ മാംസപേശികളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചെയ്യുന്ന ചില പദങ്ങൾ ഉണ്ട്. മസിലുകൾ കോച്ചിപ്പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരിക്കും. തുടർച്ചയായി ഓടുക തുടർച്ചയായി വ്യായാമം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മരണവീട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുട്ടികൾ തുടർച്ചയായി കരയുന്നു അങ്ങനെ കിതയ്ക്കുന്നു ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകാലുകൾ ഒക്കെ മടങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.

കാലുകൾക്ക് കോച്ചിപ്പിടുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. തുടർച്ചയായി വ്യായാമം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മസിലുകൾ കോച്ചി പിടിക്കുന്നത്? അതിനാൽ കുറച്ചു മുന്നേ ഒരു അറിവ് ഇല്ല. തുടർച്ചയായി കഥ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നമുണ്ടാകും. അതായത് കാൽസ്യം ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്നതാണ്. പത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

നമ്മൾ കുറച്ചു റിലാക്സ് അതിലേക്ക് വന്നതിനു ശേഷം സാവധാനം ശ്വാസം എടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം മാറുകയും സാവധാനം നമ്മൾ നോർമലായി അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതലായി അറിയാൻ നിങ്ങൾതന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.