മൂത്രക്കടച്ചിൽ മൂത്രപ്പഴുപ്പ് അടിവയറ്റിൽ വേദന എന്നിവയൊക്കെ ഇനി ഒഴിഞ്ഞു പോകും

മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ അസഹ്യമായ രീതിയിൽ നീറ്റൽ ഉണ്ടാവുക കടച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഒഴിക്കണം എന്നു തോന്നുക ഒഴിക്കുന്നതിനു മുന്നേയും അതുപോലെതന്നെ ഓടിക്കുമ്പോഴും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുകച്ചിൽ ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുക അതുപോലെതന്നെ അടിവയറ്റിൽ വേദന ഉണ്ടാവുക.

അതുപോലെതന്നെ ചില ആളുകളിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിൻറെ അംശം കാണുക. അതുപോലെതന്നെ മൂത്രത്തിലെ കളറിൽ വ്യത്യാസം കാണുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണയായി മൂത്രപ്പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രക്കടച്ചിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന പൊതുവേയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് മൂത്രക്കടച്ചിൽ അതുപോലെ ഇത് സ്ത്രീകളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായും കാണുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ വിശദമായി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.

പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഒരുപോലെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൂത്രക്കടച്ചിൽ അഥവാ മൂത്രപ്പഴുപ്പ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി യും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയി ഈ പ്രശ്നം കാണുന്ന സ്ത്രീകളിലാണ്. ഇതിൻറെ പിന്നിൽ പ്രധാനകാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെയും അതുപോലെതന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന അവയവത്തിൽ ഉള്ള ആകൃതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതിനുള്ള കാരണമായി മാറുന്നത്.

വൃക്കയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് മൂത്രാശയ നാളി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന് കണക്ട് ചെയ്തു കൊണ്ട് മൂത്രസഞ്ചി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ഭാഗം ഫാദറിനെ പുരുഷന്മാർക്ക് 20 സെൻറീമീറ്റർ മുതൽ 25 സെൻറീമീറ്റർ വരെ യാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ സ്ത്രീകളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 4.5 മുതൽ അഞ്ചു വരെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.