എത്ര പ്രായമായാലും ഇനി യുവാക്കളെ പോലെ കരുത്തരാകാം.

ഈ ഒരു പാനീയം നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കാൽസ്യം മുഴുവനായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ ഗുണകരമായ ഒരു മാർഗമാണ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി പറയുക മാത്രമല്ല പാട്ട് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാട്ടിത്തരുന്നത് മൂലം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും നല്ല ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ ചേരുവകൾ മാത്രമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഇതിൽ ചേർത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചേരുവ എന്ന് പറയുന്നത് ചുക്ക് തന്നെയാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനീയത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ചുക്ക് ചായ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അത്രയും ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക. ഏകദേശം ഒന്ന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് എന്ന അളവിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഏലക്കായ ആണ്.

അത് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ട് ഏലക്കായ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറവ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചേരുവ എന്ന് പറയുന്നത് ചുക്ക് തന്നെയാണ്. ചുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ചുക്ക് ഏകദേശം കാൽ സ്പൂൺ അളവിൽ ആണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ചുക്ക് എന്ന പദാർത്ഥം ഈ ഒരു പണിയും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചേരുവ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.