സ്ത്രീകളിലെ അണ്ഡാ.ശയ മുഴകൾ എങ്ങനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാം.. ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം..

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. ഇന്ന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ആളുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പിസിഒഡി അഥവാ അണ്ഡാശയം മുഴകൾ എന്നു പറയുന്നത്..

ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്താണ് പിസിഒഡി എന്നും ഈ ഒരു അസുഖത്തെ മറികടക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം..

പിസിഒഡി എന്നാൽ പൊതുവേ അണ്ഡാശയ മുഴകൾ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്.. ഈ പറയുന്ന അണ്ഡാശയം മുഴകൾ ഇന്ന് സാധാരണയായി ഒരു 10 കുട്ടികളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് എങ്കിലും നീ പറയുന്ന പിസിഒഡി കണ്ടീഷൻസ് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്..

ഇത് കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ന് വളരെ സർവസാധാരണമായി മുതിർന്ന ആളുകളിൽ പോലും കണ്ടുവരുന്നു.. സാധാരണ നമ്മുടെ പ്രത്യുൽപാദന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന.

നമ്മുടെ ഹോർമോണിന്റെ അസംതുലിതാവസ്ഥ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.. അതായത് പുരുഷ ഹോർമോണുകൾ കൂടുതലായി കാണുകയും അതുമൂലം ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു..

പലപ്പോഴും ഓപിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രസന്റേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്..

അതായത് ഇത് പലപ്പോഴും ടീനേജ് കുട്ടികളിൽ ആണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ അവരിൽ ഇതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതലായും കാണുന്നത്.. അതായത് ഒന്നുകിൽ അവർ പറയാറുണ്ട്.

മുഖത്ത് വളരെയധികം മുഖക്കുരു വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പരിശോധനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്.. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലമാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൂടുതലായി വരുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *