മറ്റുള്ള തലവേദനയും മൈഗ്രൈൻ തലവേദനയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്.. വിശദമായി അറിയാം…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തലവേദന വന്നിട്ടുണ്ടാവും.. അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചിലർക്ക് സ്ട്രെസ്സ് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മറ്റു ചിലർക്ക് വെയിലത്ത് പുറത്തുപോയി വന്നാൽ തലവേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.

ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തലവേദന വരാറുണ്ട്.. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ തലവേദന വരുമ്പോഴേക്കും പലരും പലതരത്തിലുള്ള പെയിൻ കില്ലറുകൾ എല്ലാം കഴിച്ച് അതിനെ അടിച്ചമർത്തിയിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും തുടർച്ചയായി തലവേദന വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ പൊതുവേ പല ആളുകളിലും കണ്ടുവരാറുണ്ട്.. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തലവേദനയും അതുപോലെതന്നെ മൈഗ്രേൻ.

എന്ന് പറയുന്ന തലവേദനയും രണ്ടും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്.. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മൈഗ്രേൻ തലവേദന വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് മൈഗ്രേൻ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.. അതുപോലെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഹോമിയോപ്പതിക്കായിട്ട് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്.

ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.. മൈഗ്രേൻ ഒരു രോഗിക്ക് വരുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുൻപ് തന്നെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്.. ഇതിനെ നമുക്ക് വാണിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പൊതുവെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.. പല രോഗികളും പരിശോധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുണ്ടെങ്കിലും ഈ തലവേദന വരുമ്പോൾ അതിന്റേതായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാറുണ്ട് എന്ന്.. അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ക്ഷീണം വരുക അതുപോലെതന്നെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റിലും ഒരു മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും.. അതുപോലെതന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുക.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *