പിസി.ഒഡി അല്ലെങ്കിൽ അണ്ഡാശയ മുഴകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ചു ലക്ഷണങ്ങൾ…

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. ഇന്ന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പിസിഒഡി അഥവാ അണ്ഡാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴ എന്ന് പറയുന്നത്.. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്താണ് പിസിഒഡി എന്നും ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം..

അപ്പോൾ എന്താണ് പിസിഒഡി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ അണ്ഡാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴ ആണ്.. ഈ അണ്ഡാശയം മുഴകൾ ഇന്ന് സാധാരണയായി ഒരു പത്തു കുട്ടികളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് എങ്കിലും ഈ ഒരു പിസിഒഡി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കാണാൻ കഴിയും.. ഇന്ന് ഈ ഒരു അസുഖം വളരെ സർവസാധാരണമായി കാണാറുണ്ട് ഇത് കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല മുതിർന്ന ആളുകളിലും കാണാറുണ്ട്..

സാധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യുൽപാദന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഹോർമോണിന്റെ ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥ മൂലമാണ് ഉണ്ടാവുക.. അതായത് പുരുഷ ഹോർമോണുകൾ വളരെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയും അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.. പലപ്പോഴും പരിശോധനയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറയുന്ന രീതി വച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അസുഖമാണ്.

എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ടീനേജ് കുട്ടികളിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് എന്നുവച്ചാൽ അവരിൽ പലരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.. അവരെ കൂടുതലും മുഖക്കുരു വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആവും വരിക.. മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യുൽപാദന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ വ്യത്യാസം മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അസുഖം വരുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *