മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ നടന്നു കിട്ടാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടുകൾ..

ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് തിരുമേനി ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വഴിപാടുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്.. എൻറെ മനസ്സിൽ ഇത്തരം ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ നടന്നു കിട്ടണം.. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഏതു വഴിപാട് ചെയ്ത് ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്.. ഏത് ദേവനെ ഉപാസിക്കുന്നത് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്..

അല്ലെങ്കിൽ എൻറെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ആയേക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻറെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതെല്ലാം നടന്നു കിട്ടിയാൽ എൻറെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ടുതന്നെ യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നടന്നു കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്.. മറ്റു ചിലർ പറയാറുണ്ട് തിരുമേനി എൻറെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ദുഃഖമാണ്.. മനസ്സിലുള്ള ഈ ദുഃഖം ഒന്നു മാറി കിട്ടണം.

തുടർന്ന് എൻറെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം.. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്തു വഴിപാടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് ആഗ്രഹത്തിന്റെ സഫലീകരണത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യമാണ്.. നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും..

മനുഷ്യരായാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല.. അപ്പോൾ ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാം.. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടന്ന കിട്ടാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തു വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം.. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *