തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. അതായത് സന്ധി തെയ്മാനം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.. എന്താണ് ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത്.. മുട്ടുകളിലും അതുപോലെതന്നെ ഇടുപ്പ് ഭാഗത്തുമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.. ഓവർ യൂസ് കാരണം നമ്മുടെ കാലിലെ കാർട്ടിലേജ് തേഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന തേയ്മാനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം..

അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ.. പ്രധാനമായും ജോയിന്റുകൾക്ക് അതികഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടും മാത്രമല്ല നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവും.. അതുപോലെ നടക്കാൻ തീരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും ഇതൊക്കെയാണ് തേയ്മാനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ.. ഇനി എന്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നത്.

നമുക്ക് പ്രായമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാരണം.. പ്രധാനമായിട്ടും വയസ്സാംകാലത്ത് ഇത്തരം തെയ്മാനം പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം.. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ വരാം.. അതുപോലെ വല്ല ആക്സിഡും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ സന്ധികൾക്ക് വല്ല ആഘാതവും ഉണ്ടായാൽ അതുവഴി വരാം.. മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകാരണം തേയ്മാനം സംഭവിക്കാം..

അതുപോലെ ചില ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.. അതുപോലെ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ തേയ്മാനം വളരെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു.. പൊതുവേ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും അവരുടെ 60 വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ ആണ് തേയ്മാനം കണ്ടുവരുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *