എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൈകളിലെ വിറയൽ.. കാരണങ്ങളും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. അതായത് വിറയൽ എന്നുള്ള അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.. വിറയിൽ എന്നു പറയുന്നത് ആളുകളിൽ വളരെ സർവസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ കയ്യിൽ വിറയിൽ കണ്ടു വരാറുണ്ട്.. നിങ്ങൾ കൈകൾ നിവർത്തി വയ്ക്കുകയാണ്.

എങ്കിൽ കയ്യിൽ ചെറിയ വിറയൽ കണ്ടു വരാറുണ്ട്.. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നത് ഒരു നോർമൽ ആയ കാര്യമാണ്.. അത് പിന്നീട് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുകയും വിറയൽ എന്നുള്ള അസുഖം കൂടുതലായി കണ്ടു വരികയും ചെയ്യുന്നു.. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.. ചില രോഗാവസ്ഥയിൽ അതായത് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിസം.

അതുപോലെതന്നെ ചില മരുന്നുകളുടെ അമിതമായി ഉപയോഗം.. ചിലപ്പോൾ അത് മെറ്റബോളിക് ഡിസോഡറിന്‍റെ ഫലം ആയിട്ട് ആവാം.. ഇത്തരം വിറയൽ എന്ന അസുഖത്തെ നമ്മൾ മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്.. റസ്റ്റ് ട്രമർ അതുപോലെ ഇന്റൻഷൻ ട്രമർ.. ആക്ഷൻ ട്രമർ.. അതിൽ റസ്റ്റ് ട്രമർ എന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് പാർക്കിംഗ് സൺ രോഗത്തിലാണ്..

അതിൽ വിരലുകൾ നല്ലപോലെ വിറക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ.. ഇത് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ കൈ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിറയിൽ നിൽക്കും.. ഇനി ആക്ഷൻ ട്രമർ എന്നുപറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും കൈ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ.. ഫിസിയോളജിക്കൽ ട്രമറിന് പുറമേ കുടുംബപരമായി വരുന്ന ട്രംമറിനും ആക്ഷൻ ട്രമറാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *